Meniu

2014 m. lapkričio 25 d., antradienis

Katalogas Knygų Kalėdų draugams

 Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacija paleido   specialiai Knygų Kalėdoms sukurtą knygų katalogo modulį. Kiekviena biblioteka, užsiregistravusi WWW.knygukatalogas.lt gali suformuoti jai reikalingų knygų krepšelį  iš  virš 1100 kataloge esančių knygų, kad knygų pirkėjai ar aukotojai galėtų nupirkti ar  padovanoti ne bet kokias, bet bibliotekininkų  pageidaujamas knygas.  Norint pasinaudoti ne tik akcijos reklamine banga, bet ir nuolaidomis, belieka atsisukti į elektroninius knygynus.

Šiandien parašysiu kol kas tik apie vieną galimybę - www.knygukatalogas.lt.
Šią svetainę specialiai akcijai sukomponavo Lietuvos mažų ir vidutinių leidyklų asociacija.

Joje registruotis gali ne tik knygų dovanotojai, bet dovanų gavėjai - bibliotekos (mokyklos): jos čia gali nurodyti (pažymėti paukšteliu iš meniu), kokių leidinių jos pageidautų. Taigi, ši vieta yra savotiškas „Pageidavimų sąrašas".

Labai svarbu ir tai, kad knygų dovanotojai čia turi galimybę nurodyti, kuriai mokyklai skiria savo dovaną. Adresatą, t.y. mokyklą, kuriai knygos skiriamos, reikia įrašyti skiltyje „Komentaras“ (prieš tai ištrynus žodžius „Visos bibliotekos“).

Kataloge esančioms knygos akcinė nuolaida netaikoma. Palyginusi kainas su kai kuriomis kitomis svetainėmis pastebėjau, kad čia kai kurių leidinių kaina jau yra 20 proc. mažesnė arba atitinka leidyklos kainą.

Prašome jūsų pagalbos kuo plačiau  paskleidžiant  informaciją bibliotekoms.

Pagarbiai, 
Sigitas Ladukas
Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacijos prezidentas
+370 686 61711

2014 m. lapkričio 24 d., pirmadienis

Dėl MOBIS euro-versijos

Norint tęsti darbą su MOBIS programa būtina įsigyti naują MOBIS 3 versiją. UAB "Asseco Lietuva" informavo  visus MOBIS programinės įrangos naudotojus apie tai, kad:

1. Programinės įrangos versija, pritaikytą darbui su EURO valiuta (MOBIS v.3), planuojama išleisti š.m. gruodžio mėn.
2. MOBIS v.3 versijos, įskaitant ir pagalbą versijos atnaujinimui, preliminari kaina mokyklos bibliotekai būtų 1200 Lt be PVM (1452 Lt su PVM).
3. Įvertinę darbo su bibliotekomis patirtį ir siekdami užtikrinti sklandų bibliotekų darbą su atnaujinta sistema, papildomai suteikiame 6 mėnesių, skaičiuojant nuo versijos įsigijimo dienos, darbo su
sistema pagalbą bei konsultacijas.
4. Įsigijusiems MOBIS v.3, pateiksime ir versiją MOBIS v.3.1, kurią numatoma išleisti 2015 m. pirmame ketvirtyje, kurioje bus realizuoti aktualiausi programinės įrangos pataisymai ir pakeitimai, atsižvelgiant į MOBIS naudotojų pastebėjimus ir pasiūlymus.


LBD Mokyklų skyrius Vilniaus mokyklų vardu spalio 9 d. kreipėsi į savivaldybę su prašymu skirti lėšų naujajai MOBIS versijai pirkti, bet lapkričio 20 d. gavome atsakymą, kad lėšos nebus skiriamos. Informaciją perdavėme Vilniaus m. Mokyklų Direktorių asociacijai, kad nuspręstų dėl tolesnių veiksmų. Jei bus suspėta mokyklose dar gruodyje įsigyti reikiamą programos versiją, bus galima teikti prašymus su pirkimų dokumentais savivaldybei, kad pastaroji parengtų paraišką LR Vyriausybei dėl patirtų išlaidų kompensavimo kitų metų pirmame ketvirtyje. Vilniuje šis klausimas turėtų būti svarstomas lapkričio 27 d. mokyklų vadovų pasitarime savivaldybėje. Žemiau pateikiame mūsų kreipimosi į savivaldybę tekstą. Gal būt bus reikalinga kitų savivaldybių bibliotekininkams kaip pavyzdys.

2014 m. lapkričio 14 d., penktadienis

Knygų kalėdos 2014 prasidėjo

   2014 lapkričio 13 d. Ugdymo plėtotės centre (ŠMM) buvo iškilmingai ir jaukiai pradėta LR Prezidentės globojama, jau tradicija tapusi, Knygų Kalėdų akcija. Įėjimo bilietas - dovanojama knyga, ant kurios Centro darbuotoja užklijuodavo Kalėdų akcijos lipduką, o dovanotojas - pasirašydavo.
Salės kampe akį traukė didžiulė knygų eglė papuošta švytinčiomis girliandų lemputėmis.
   Popietę, į kurią susirinko per 80 garbingų svečių, knygų mylėtojų ir švietimo įstaigų rėmėjų, pradėjo Lietuvos Edukologijos universiteto studentų aktorinė grupė. Būsimi mokytojai įtaigiai suvaidino Justino Marcinkevičiaus "Grybų karą" ir akimirksniu nukėlė visus į vaikystę. Po to klausėmės ištraukų iš knygų, eilėraščių, pasisakymų. UPC direktorius Giedrius Vaidelis skaitė ištrauką iš Gendručio Morkūno knygos "Blusyno pasakojimai": Salomėjos Nėries ir Juozo Erlicko eilės nuskambėjo lydimi rap-o ritmo ir šokančiųjų judesių. Pabaigoje visus įsiūbavo kartu dainuojama Vytauto Kernagio "Linksminkimos..." pagal J. Vienažindžio eiles. Prie kavos puodelio grupelėmis dar ilgokai bendravome su bičiuliais ir pažįstamais.
  Geras pavyzdys ir mums mokyklose panašiai pradėti Knygų Kalėdas 2014.Visiems linkime gražių ir prasmingų renginių mokyklose bei bibliotekų fondų papildymo naujomis knygomis.
daugiau informacijos apie Knygų Kalėdų akciją   http://www.knygukaledos.lt/
   LBD Mokyklų skyriaus  pirm.
   Irena Kryžanauskienė

„Mokyklos biblioteka kaip funkcija, o ne fizinė erdvė"

Maloniai kviečiame mokyklų ir viešųjų bibliotekų bibliotekininkus, mokytojus atvykti į renginį „Mokyklos biblioteka kaip funkcija, o ne fizinė erdvė – kaip integruoti medijų ir informacinį raštingumą į mokymosi procesą?“. Renginys vyks parodoje „Mokykla“ lapkričio 22 d., 14.00–14.45 val. Pranešimą skaitys gerai žinoma bibliotekininkė Sofia Malmberg iš Švedijos. 

2014 m. lapkričio 12 d., trečiadienis

Nacionalinė mokslinė konferencija „V. Biržiškos skaitymai 2014“

Gruodžio 2 dieną Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas organizuoja tradicinį mokslinį renginį - Biržiškos skaitymai ir maloniai kviečia bibliotekų specialistus skaityti pranešimus šių metų numatyta tematika: 
·         Asmenybė kintančiame komunikacijos ir informacijos moksle
·           Personalijos komunikacija ir aktualizavimas skaitmeninėje erdvėje
·           Bibliotekininko profesijos metamorfozės
·                Bibliotekininkas kaip edukatorius ir kūrėjas
·           Kolektyvinė ir personalinė V. Biržiškos kartos biografija
·           Regioninis tapatumas ir kolektyvinė atmintis
·           Skaitmeniniai įvaizdžiai ir stereotipai
·          Viešos ir privačios erdvės santykio kaita
·          Skaitmeniniai pasakojimai kaip asmenybės raiška
·          Rankraštiniai egodokumentikos ištekliai ir jų sklaida
 Labai kviečiame dalyvauti LBD narius; reikia atsiųsti pranešimo santrauką (forma žemiau tekste).
 Kvietimo tekstas:

2014 m. lapkričio 6 d., ketvirtadienis

SKAITYKLOJE FOTOGRAFIJŲ PARODA „PORTRETO KELIAS“


                      Fotografija – tai menas, žavi akimirka, vaizduojanti žmogaus grožį, jausmus, mintis ir suteikianti aplinkiniams didelį džiaugsmą bei malonumą.
                      Tokias akimirkas galime išvysti apsilankę gimnazijos skaitykloje, kur veikia paroda „Portreto kelias“. Joje eksponuojamos fotografo Sauliaus Petrausko nuotraukos. Itin ryškiose  nuotraukose nufotografuotos merginos be makiažo ir su juo.  

Šią parodą gimnazijos skaitykloje pristatė  Lazdijų viešosios bibliotekos jaunimo centro vyr. bibliotekininkė darbui su jaunimu Jolita Krokininkaitė. Pirmasis parodos atidarymas vyko Jaunimo centre.  Pasak jos,  centre vykę teoriniai bei praktiniai užsiėmimai „Portreto kelias“ -  tai projekto  „Veik prasmingai“ vienas iš pagrindinių uždavinių. Projektą 2013 metais finansavo Jaunimo reikalų departamentas.  Jo tikslas - didinti jaunuolių kūrybinį užimtumą, skatinti toleranciją ir mažinti diskriminaciją tarp kaimo ir miesto jaunimo. Na, o užsiėmimą vedė ir makiažą merginoms darė visažistė Vaida Barauskienė, fotografavo  fotografas Saulius Petrauskas.
                      Kiekviena mergina trokšta gražiai ir harmoningai atrodyti kasdien, todėl netrūko  norinčių išmokti makiažo paslapčių. Merginos noriai sutiko dalyvauti projekte ir mėgavosi pasidarę nuostabų makiažą.
                      Kviečiu gimnazijos bendruomenę nepraleisti progos pamatyti unikalią parodą ir įvertinti merginų grožį!  Paroda veiks iki lapkričio 20 d.
Daiva Mikalauskienė 
                                                                                      Nuotraukų autorė Lina Kabelkaitė