Meniu

LBD informacija

PLAKATO KONKURSAS

Gal Jūs (Jūsų biblioteka) dalyvaujate įdomiame projekte, vystote netradicines, inovatyvias veiklas ir norėtumėte pasidalinti su kolegomis iš viso pasaulio vertinga savo darbo patirtimi? Pasinaudokite puikia galimybe pristatyti savo darbus IFLA Plakatų sesijos metu!
Jūsų pranešimas turėtų būti atskleistas plakato formos spaudinyje naudojant vizualinę medžiagą (nuotraukas, grafikos ir teksto fragmentus). Plakatas turėtų būti informatyvus, o Jūsų norima pranešti žinia - aiški. Informacija gali būti pateikta visomis IFLA oficialiomis kalbomis - arabų, kinų, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų ir ispanų.
Kitais metais, IFLA konferencijos metu (2015 08 17-18), pranešėjai prie savo plakato galės konferencijos dalyviams papasakoti apie savo veiklas, dalinti skrajutes ar kitus informacinius leidinius.
Norėdama paskatinti Lietuvos bibliotekininkus aktyviau dalintis savo patirtimi Lietuvos bibliotekininkų draugijos Taryba skelbia plakatų pranešimų konkursą.
Jei Jūs turite pasiūlymų ir idėjų, labai prašome užpildyti šią formą (anglų ar kita IFLA kalba):https://docs.google.com/forms/d/1iy-5M9hNJs49Up0DmfRnrs2V9i5z1N79eWxx8Hv4-BE/viewform . Jūsų pranešimų idėjų lauksime iki š.m. gruodžio  31 d.

Plakatų pranešimai turėtų būti:

ü  įdomūs, įkvepiantys, gyvi;
ü  tiktų plakatų sesijai, nebūtų per daug abstraktūs;
ü  pristatytų naujas idėjas ar naujų technologijų pritaikymą;
ü  lengvai paaiškinamo turinio;
ü  nedubliuoti kito pranešimo, turėtų pristatantį asmenį (mūsų atveju, pranešimą pristatyti galėtų, pavyzdžiui, kuris nors iš kolegų, laimėjęs edukacinę stipendiją ir vykstantis į konferenciją);
ü  susiję su IFLA konferencijos tema (Dynamic Libraries: Access, Development and Transformation);
ü  susiję su bibliotekų sektorius problematika ir perspektyvomis;
ü  apibūdinti projektą ar veiklą, kuri dar vyksta ar jau arti pabaigos;

2014 m. plakatų sesijos nuotraukos:
2014 m. atrinktos plakatų pranešimų temos:
Daugiau informacijos:

Agnė Mikelionytė
LBD sekretorė
tel/faks. 8 319 65760

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2016-ieji  – BIBLIOTEKŲ METAI

Seimas, atsižvelgdamas į mažėjantį knygų perkamumą ir skaitymą Lietuvoje ir įvertindamas tai, kad bibliotekų atgaivinimas, jų fondų papildymas, susitikimų su rašytojais, kūrybos vakarų, knygų aptarimų, jaunųjų rašytojų skatinimo renginių organizavimas turėtų didžiulę reikšmę visuomenės tobulėjimui ir dvasingumo bei kultūros ugdymui, nutarė 2016-uosius paskelbti Bibliotekų metais.
Už Seimo nutarimą „Dėl 2016 metų paskelbimo Bibliotekų metais“ (projektas Nr. XIIP-2421(2) balsavo 57 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 1 parlamentaras.
Seimas pasiūlė Vyriausybei sudaryti Bibliotekų metų komisiją, kuri iki 2015 m. gegužės 1 d. parengtų ir patvirtintų Bibliotekų metų programą ir pradėtų parengiamuosius darbus jai įgyvendinti. Taip pat priimtu nutarimu pasiūlyta 2016 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Bibliotekų metų komisijos sudarytai ir patvirtintai programai įgyvendinti.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

APIE MUZIKINES PROGRAMAS

Laba diena.
Dalinamės informacija. Gal pravers planuojant projektus.
 
Su pagarba
Agnė Mikelionytė
LBD sekretorė
tel/faks. 8 319 65760

Atliekame tokias programas.
1.  Literatūros ir dainos valanda " Romualdo Granausko pasijos pagal Joną Strielkūną "              Programoje skambės R. Granausko kūrybos tekstai bei dainos pagal J. Strielkūno eiles.


              Atlieka:

                        Dalia Jankauskaitė - aktorė;

                         Andrius Kulikauskas -    kompozitorius ir atlikėjas;

                         Kastytis Mikiška - birbynė.

2. Poezijos ir dainos valanda " Ant marškinių baltos dienos... "


      Girdėsite poetų, Nacionalinės premijos laureatų, M. Martinaičio

ir J. Strielkūno eiles bei dainas jų eilių tekstais.

      Programą atliks:

                              Dalia Jankauskaitė - aktorė

                              Andrius Kulikauskas - klavišiniai, balsas

                              Kastytis Mikiška - birbynė.

3. Literatūros ir dainos valanda: " MAN  UŽTEKO ILGESIO... " 


 Programoje ištraukos iš M. Katiliškio kūrybos, Liūnės Sutemos ir Henriko Nagio eilės bei dainos lietuvių poetų eilių tekstais.

        Atlieka:

                   Dalia Jankauskaitė - aktorė;

                   Andrius Kulikauskas - kompozitorius ir atlikėjas;

                   Kastytis Mikiška - birbynė. 

4. Literatūrinė programa Just. Marcinkevičiaus  jubiliejiniams metams 2015


Linkėdamas geros dienos, Kastytis Mikiška, LMTA docentas, telef. 868773163

1 val – 45 min. trukmės 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dėl SUSITIKIMO SU MINISTRU PIRMININKU 

Šių metų spalio 2 d. įvyko kultūros asociacijų atstovų susitikimas su Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi. Susitikime dalyvavo Ministro Pirmininko patarėjas kultūrai Faustas Latėnas, kultūros ministras Šarūnas Birutis, Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė, Lietuvos Respublikos trišalės tarybos Kultūros komiteto nariai ir kultūros darbuotojų asociacijų vadovai, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas kultūros ir švietimo klausimais Jonas Mickus.
Pagrindinis susitikimo akcentas – kultūros ir meno darbuotojų atlyginimų kėlimo tęstinumas. Ministras Pirmininkas pritarė, kad kultūros ir meno darbuotojų atlyginimai kitais metais turėtų būtų pakelti dar dviem koeficientais. Algirdas Butkevičius tai patvirtino ir pranešime spaudai, kuriame pažymi, jog atlyginimai kultūros darbuotojams jau buvo padidinti šiais metais, o galimybė ir toliau juos didinti gali būti nuo kitų metų liepos 1 d. Taip pat Ministras Pirmininkas pritarė, kad Kultūros ministerija nuo kitų metų turėtų ieškoti vidinių resursų didinti lėšas viešųjų bibliotekų dokumentų fondų komplektavimui.
Klausimai, susiję su kultūros ir meno darbuotojų atlyginimų kėlimu, bus svarstomi artimiausiame išplėstiniame Lietuvos Respublikos trišalės tarybos Kultūros komiteto posėdyje, dalyvaujant kultūros ministrui.

Nuotraukoje: Lietuvos Respublikos trišalės tarybos narys Aleksandras Posochovas, Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos pirmininkė Danguolė Abozoriuvienė, asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija“ kanclerė Vilma Griškevičienė, Lietuvos kultūros centrų asociacijos vadovas Romas Matulis, Lietuvos muziejų asociacijos valdybos pirmininkas Raimundas Balza, Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Alina Jaskūnienė, Lietuvos Respublikos trišalės tarybos Kultūros komiteto pirmininkas Petras Zurlys.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dėl artėjančios akcijos  "Knygų Kalėdos 2014"


Ir šiemet Prezidentė inicijuoja ,,Knygų Kalėdas“. Jos bus skirtos lietuvių autorių knygoms populiarinti (grožinė lit, lit apie krašto istoriją ir t.t.)
Akcijos naujovių pažers knygynai. Tikimąsi surinkti daugiau knygų. Ir jos visos keliaus į bibliotekas.
Akcijoje bus  kviečiamos dalyvauti visos šalies bibliotekos, organizuojant skaitymus (galima suorganizuoti ne tik bibliotekoje, bet pvz., artimiausiuose globos namuose), susitikimus su rašytojais, plėtojant skaitymo skatinimo iniciatyvas, bendradarbiaujant su Metų knygos rinkimuose dalyvavusiais rašytojais, Rašytojų Sąjunga ir kt.
 Akcijos startas – lapkričio 10 d., finišas – sausio 6 d., Trys Karaliai.
Prašyčiau iki rugsėjo 30 d., antradienio, šiuo el.p. adresu atsiųsti jūsų  Skaitytojų geidžiamiausių lietuvių autorių knygų sąrašus ( sąraše knygų autorius surašyti  abėcėlės seka, ne pagal knygos populiarumą).
Svarbu ne kiek surinksime knygų, kurių mokyklų, viešosioms bibliotekoms trūksta, svarbu –ne būti abejingiems, pasinaudoti puikia galimybe pristatyti bibliotekas, skaitymo skatinimo  iniciatyvas.
Taip pat informuoju, kad kartu su leidėjų asociacija ir rašytojų sąjunga kreipėmės į LR Seimą dėl didesnio finansvimo VB fondams komplektuoti. Kreipimasis pridedu.
Labai dažnai tenka girdėti priekaištų, kad viešosios bibliotekos neskiria deramo dėmesio lietuvių autorių knygoms komplektuoti, kad į bibliotekas keliauja menkavertė literatūra, kad rašytojai rengia savo kūrybos pristatymus įvairiose kitose erdvėse, nes bibliotekoms yra neįdomūs.
Kviečiu pradėti planuoti renginius ir aktyviai dalyvauti akcijoje. Iki lapkričio 5 d. prašysime atsiųsti jūsų planuojamų renginių sąrašus.

Jei turite pastabų, pasiūlymų – rašykite. Ir nepamirškite atsiųsti sąrašo el. p. lbd.sekretore@gmail.com

Pagarbiai,
Alina Jaskūnienė,
LBD pirmininkė

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dėl LITEXPO parodos "Mokykla"

Dalinamės informacija apie galimybę pristatyti mokyklų bendruomenėms bibliotekose vykdomas edukacines programas.
Šį rudenį, lapkričio 21-23 Švietimo ir mokslo ministerija organizuoja kasmetinį didelį renginį Litexpo - parodą „Mokykla“, kuri yra pagrindinis mokyklų ir mokytojų metų renginys. Šių metų tema – „Mokykla be sienų“. Orientuojamasi į įvairių organizacijų iniciatyvas, o siekiant paskatinti tarpsektorinį bendradarbiavimą ir sudaryti galimybes apsikeisti informacija, planuojama suteikti erdves ir skirti laiką kultūros institucijoms, pristatančioms savo edukacines programas.
Galima organizuoti kūrybines dirbtuves, pamoką, pristatymą ar kt. (vaikams ar mokytojams - Jūsų pasirinkimas)
Planuojamos erdvės 3 Litexpo salėje, renginių erdvėje. Joje architektūriškai bus atkartota mokykla su keliomis klasėmis, sodu, aktų sale ir pan.  

Bibliotekos aktyviai įgyvendina edukacines programas. Tai puiki proga jas pareklamuoti, pristatyti mokyklų bendruomenėms. per geros praktikos pavyzdžius atskleisti bendradarbiavimo su bibliotekomis galimybes.

Jeigu kils klausimų, idėjų galima kreiptis į:

Janina Krušinskaitė
Vyriausia specialistė (vizualūs menai)
Profesionalaus meno skyrius
LR kultūros ministerija
Tel: (8 5) 219 3439------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dalinamės informacija

 http://lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/minimalus-algu-padidinimas-ne-panaceja/179395
Su pagarba
Raimonda Bartnikienė
LBD sekretorė
tel/faks. 8 319 65760
adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, 59212 Birštonas

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mieli kolegos,
 Norime vis dar kartelį paraginti dalyvauti š. m. birželio 14-20 dienomis vyksiančiame tarptautininiame bibliotekininkų dviračių žygyje „Baltic Star 2014“, kuris suvienys Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos, Rusijos bei kitų šalių kolegas.
Keturios bibliotekininkų grupės (po 20 dalyvių) startuos skirtinguose miestuose – Plungėje (Lietuva), Preili (Latvija), Kaliningrade (Rusija) bei Minske (Baltarusija) – ir važiuos dviračiais į bendrą finišą Kaune (Lietuva). Pakeliui visos keturios grupės lankysis bibliotekose, susitiks su kolegomis ir valdžios institucijų atstovais, dalyvaus seminaruose, diskusijose, užmegs kontaktus. Kaune visos žygio dalyvių grupės dalyvaus juos sujungsiančioje konferencijoje, kurioje pasidalins penkių dienų žygio įspūdžiais, pristatys pasakojimus, pasitelkiant vaizdo medžiagą, taip pat diskusijų grupėse aptars keletą aktualių ir svarbių temų susirinkusių šalių bibliotekininkams.
Šis tarptautinis bibliotekininkų dviračių žygis yra įdomus ir netradicinis būdas dalintis įgyta darbo patirtimi, pasisemti žinių. Žygio metu gims idėjos ir nauji problemų sprendimo būdai.
„Baltic Star 2014“ seka tarptautinio „Cycling for libraries“ projekto, vykdomo Europoje bei jungiančio viso pasaulio bibliotekininkus, pėdomis. Nuo 2011 m. organizuojami „Cycling for libraries“ žygiai sulaukė didelio dėmesio ir subūrė nemažą entuziastų ratą.
Kviečiame visus prisijungti prie žygio ir visiems kartu atrasti daug naujo!

Pakvieskime į šį žygį visus kolegas, ne tik LBD narius.

Detalesnę programą galite rasti čia:

Dalyvio registracijos mokestis 345 Lt.

Užsiregistruoti galima čia:
Jei pageidaujate daugiau informacijos, susisiekite su žygio koordinatoriais:
Alma Masevičienė, tel. (8 5) 239 8586, el. paštas: a.maseviciene@gmail.com
Ignacas Kislauskas, tel. (8 46)  39 8790, el. paštas: ignacas.kislauskas@ku.lt

Pagarbiai
Alma Masevičienė
Nacionalinės bibliotekos LBD skyriaus pirmininkė
Gedimino pr. 51, 01101  Vilnius
Tel. +370 5 239 8586
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LBD skyrių pirmininkams, bibliotekų vadovams

Kviečiame dalyvauti Nacionalinės bibliotekų savaitės baigiamąjame renginyje- konferencijoje "Viešosios valdžios ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimas"
Lietuvos bibliotekininkų draugija kartu su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija įgyvendina projektą "Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos bendradarbiavimo didinimas įgyvendinant asmens duomenų apsaugos politiką", kviečia dalyvauti projekto konferencijoje"Viešosios valdžios ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimas".
Konferencijos tikslas - aptarti nevyriausybinio ir valdžios sektorių bendradarbiavimo galimybes bei formas, susipažinti su projektu ir jo įgyvendinimo metu pasiektais rezultatais bei jų nauda LBD bei Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai (toliau Inspekcija). Konferencijos metu bus įkurtas bendradarbiavimo tinklas tarp LBD, Inspekcijos ir Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos bei pasirašyta šių organizacijų bendradarbiavimo deklaracija. Įkurtas tinklas sudarys palankias sąlygas teikti visuomenei naują paslaugą - bibliotekų lankytojų konsultavimą teikiant informaciją  asmens duomenų apsaugos klausimais.
 Konferencijos metu taip pat bus apdovanoti aktyviausiai dirbantys LBD skyriai, geriausi metų bibliotekininkai bei įteiktos padėkos už skaitymo skatinimo iniciatyvas.
   Konferencijos data - 2014 m. balandžio 29 d.
   Konferencijos vieta Seimo III-ieji rūmai, Konferencijų salė 2 a., Vilniuje.
Iš Jūsų LBD skyriaus kviečiame 1 atstovą.

 LBD pirmininkė                                     Alina Jaskūnienė

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------DĖL PASIRUOŠIMO NACIONALINEI BIBLIOTEKŲ SAVAITEIInformacija skyriams                                                2014-03-25  Nr. S-57
                                                               
     Artėja 14-oji Nacionalinė bibliotekų savaitė ,,Biblioteka – vienas pasaulis, daug istorijų“. Norime parengti ir paskelbti renginių, kurie vyks Lietuvos bibliotekose bendrą sąrašą. Prašome iki balandžio 7 d. LBD sekretorei el. paštu: lbd.sekretore@gmail.com atsiųsti savo bibliotekos renginių, planuojamų organizuoti Nacionalinės bibliotekų savaitės metu, sąrašą, kurį skelbsime internetinėje LBD svetainėje.
      
DĖL BIBLIOTEKININKŲ DARBO PATIRTIES SKLAIDOS. Nacionalinės bibliotekų savaitės metu respublikinė žiniasklaida, norėtų pakalbinti inovatyviais darbais, įdomia, aktyvia veikla išsiskiriančius Lietuvos bibliotekų darbuotojus, kurie visuomenei pristatytų bibliotekininko darbo pobūdį bei patirtis.
       Prašome iki balandžio 1 d. atsiųsti bibliotekos darbuotojų, kurie galėtų atstovauti bibliotekas Nacionalinės bibliotekos metu, kontaktinius duomenis ir trumpus jų veiklų aprašymus.

DĖL BIBLIOTEKININKŲ APDOVANOJIMO. Lietuvos Bibliotekininkų Draugija (LBD) ir Kultūros ministerija Nacionalinės bibliotekų savaitės metu planuoja padėkos raštais apdovanoti aktyviausiai skaitymo iniciatyvas skatinančius Lietuvos bibliotekų darbuotojus.
       Prašome iki balandžio 1 d. atsiųsti, jūsų manymu, verčiausių šiam apdovanojimui bibliotekininkų duomenis ir trumpą (iki pusės puslapio) veiklos aprašymą.
 LBD pirmininkė                                     Alina Jaskūnienė

Tel.: 8 682 54664

El. p. bmb@is.lt


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dėl aktualios informacijos apie LBD veiklą

Gerbiamieji kolegos, informuoju apie 1-ojo naujos kadencijos LBD tarybos posėdžio sprendimus bei pasiruošimą Nacionalinei bibliotekų savaitei.
Vasario 20 d. vykusiame LBD Tarybos posėdyje dalyvavo visi 15 LBD Tarybos narių.  Taryba nustatė pirmininko pavaduotojų skaičių ir jį patvirtino. LBD pirmininkės pavaduotojais bendru sutarimu išrinkti: A. Naudžiūnienė, J. Steponaitienė, P. Zurlys; pritarta, kad LBD sekretore toliau dirbs R. Bartnikienė. Nutarta, kad kol kas nesudarinėsime, neformuosime darbo grupių. Visi tarybos nariai sutelktai dirbs, kad Nacionalinė bibliotekų savaitė įvyktų sėkmingai.
Posėdyje buvo nutarta skelbti Metų geriausio Lietuvos bibliotekininkų draugijos (toliau – LBD) skyriaus  konkursą, sudaryta vertinimo komisija. Dokumentus, Metų geriausio LBD skyriaus vardui gauti, reikia pristatyti LBD Tarybai į Birštono viešąją biblioteką paštu iki š. m. balandžio 2 d. Paraiškos, išsiųstos vėliau negu š. m. balandžio 2 d. (galioja pašto spaude nurodyta paraiškos išsiuntimo data), nebus svarstomos.


Siūlant kandidatus LBD tarybai reikia pateikti šiuos dokumentus:

  1. Rekomendaciją LBD skyriui-kandidatui;
  2. Trumpą LBD skyriaus veiklos aprašymą:
·             įsteigimo data;
·             skyriaus statusas (juridinis ar nejuridinis asmuo);
·             narių telkimas (skyriaus įsteigimo pradžioje ir paskutiniais metais);
·             skyriaus vadovai ir jų kaita;
·             veiklos tikslai;
·             skyriaus atstovavimas LBD valdymo organuose.
  1. LBD skyriaus 3 kalendorinių metų veiklos, už kurią siūloma suteikti vardą aprašymą, atsižvelgiant į Nuostatuose išvardintus kriterijus (žr. 17 punktą);
  2. Priedai: nuotraukos, leidiniai ir kt. medžiaga (jeigu būtina).
Kviečiame aktyviai dalyvauti. Kaip ir kasmet, konkurso nugalėtojai bus apdovanoti solidžiais prizais Nacionalinės bibliotekų savaitės metu. Metų geriausio Lietuvos bibliotekininkų draugijos skyriaus  konkurso nuostatai skelbiami LBD svetainėje internete.
Posėdyje taip pat buvo aptartas pasiruošimas Nacionalinėi bibliotekų savaitei: diskutuota dėl temų, rėmėjų paieškos ir kt.
LBD taryba jau galutinai apsisprendė dėl savaitės temos – ,,Biblioteka – vienas pasaulis, daug istorijų“. Ją pasiūlė Kauno regiono bibliotekų skyrius. Dėkojame jiems, o kartu ir visiems, aktyviai siūliusiems temas Nacionalinei bibliotekų savaitei organizuoti.
Savaitę tradiciškai organizuosime balandžio 23- 29 dienomis. Kviesime ją pradėti balandžio 23 d., vidurdienį, 12 valandą bendru renginiu visose Lietuvos bibliotekose, skirtu K. Donelaičiui. Jei jums 12 valanda yra nepatogi, organizuokite skaitymus balandžio 23 d. jūsų renginiams įprastu laiku.
Savaitė prasideda Pasaulinę knygos ir autorių teisių dieną. Atsižvelgiant į tai, minint šią dieną, Balandžio 24 d. planuojama diskusija Lietuvos nacionalinėje UNESCO komisijoje. Bibliotekininkai, leidėjai, UNESCO komisijos nariai diskutuos apie knygą, skaitymą skaitmeninėje visuomenėje.
Balandžio 29 d. LR Seime planuojame organizuoti konferenciją, skirtą mūsų įgyvendinamo projekto „Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos bendradarbiavimo didinimas įgyvendinant asmens duomenų  apsaugos politiką“ pristatymui. Taip pat apdovanotume mūsų Metų geriausio Lietuvos bibliotekininkų draugijos skyriaus konkurso laureatus.
Siunčiame jums Nacionalinės bibliotekų savaitės pristatymo projektą. Galutinis pranešimas, savaitės plakatas, kuriuo rūpinasi tarybos narys S. Kancevyčius, jus pasieks balandžio pradžioje, kai galutinai žinosime rėmėjus.
Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė pakvietė 4 LBD narius dalyvauti kelionėje į Briuselį, aplankyti Europos Parlamentą. Po ilgų diskusijų taryba nutarė šia kelione paskatinti daugiausia narių sutelkusius Mokyklų, Kėdainių raj. savivaldybės M. Daukšos, Šilutės raj. savivaldybės F. Bajoraičio viešųjų bibliotekų skyrius bei VU bibliotekos skyrių už pagalbą organizuojant metinę konferenciją, 9-ąjį LBD suvažiavimą, darbą revizijos komisijoje.
Pridedu atsakymus iš LR Seimo, kuriuos gavome išsiuntę LBD 9-ajame suvažiavime priimtą rezoliuciją.
Visus kviečiu aktyviai jungtis prie LBD socialinio tinklo paskyros ,,Facebook”, diskutuoti, aktyviai palaikyti idėjas, bei jomis dalintis https://www.facebook.com/lbd.

Prasmingų darbų, sėkmingo pasiruošimo Nacionalinei bibliotekų savaitei, aktyvaus dalyvavimo Metų geriausio Lietuvos bibliotekininkų draugijos skyriaus  rinkimuose! 


Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė                                       Alina Jaskūnienė
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VU biblioteka Vilniaus Knygų mugėje


Vasario 20 d. 13 val. 15-ojoje Vilniaus knygų mugėje Vilniaus universiteto biblioteka kviečia visus į renginį „Nuogos visos tautos be knygų“ (Konferencijų salė 5.2, Litexpo).

Vilniaus knygų mugės metu bus pristatyti du nauji VU leidiniai, kurie atskleis skirtingus VU bibliotekoje saugomus dokumentus – kirilikos leidinių kolekciją ir egodokumentinį paveldą.
Renginio metu visuomenei bus pristatomas naujas VU bibliotekos leidinys „Vilniaus universiteto bibliotekos kirilikos leidinių kolekcija: 1525–1839“ ir VU Komunikacijos fakulteto leidinys „Juozapo Jurgio Hilzeno 1752–1754 metų kelionės dienoraštis“.

Maloniai kviečiame dalyvauti. 
Pagarbiai

Irena Krivienė
Vilniaus universiteto bibliotekos 
generalinė direktorė   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 LBD Jaunųjų bibliotekininkų sekcija


2014 m. vasario 4 dieną, IX LBD suvažiavimo metu Vilniuje buvo įkurta Jaunųjų bibliotekininkų sekcija. Ši iniciatyva atsirado remiantis sėkmingu Latvijos bibliotekininkų draugijos pavyzdžiu, kur taip pat šalia pagrindinės bibliotekininkų draugijos veikia ir jaunųjų specialistų sekcija.
Įsteigtą jaunųjų bibliotekininkų sekciją jau dabar buria bemaž 40 LBD narių iš visos Lietuvos. Jaunųjų bibliotekininkų sekcija, kaip LBD atšaka, įkurta tam, kad būtų galima suburti visus jaunuosius bibliotekininkus, dirbančius visose Lietuvos bibliotekose; suburta tam, kad būtų galima generuoti naujų, inovatyvių idėjų bei pasiūlymų, kuriais būtų galima keisti tai, kas neigiama mūsų darbo vietose, ieškoti naujų įvairių problemų sprendimo būdų; susibūrėme taip pat tam, kad galėtume ne tik virtualiai, bet ir bendruose susitikimuose dalintis mintimis, idėjomis, prasmingai ir originaliai leisti laiką kartu.
Visa tai ne tušti žodžiai. Nuo pat Lietuvos jaunųjų bibliotekininkų sekcijos įsteigimo pradžios jau turime išsikėlę uždavinių bei idėjų tolimesnei jaunųjų specialistų veiklai plėtoti.  
* Jau veikia bendras visus jaunuosius specialistus buriantis sukurtas komunikacinis tinklas. Turėdami vienas kito kontaktus bendruose forumuose bendraujame, keičiamės nuomonėmis, idėjomis bei atliekame kitus svarbius darbus.
* Birželio mėnesį važiuosime dviračių žygyje „Baltic star“, kurio metu Lietuvos bibliotekininkai mins dviračius kartu su kolegomis iš Latvijos, Baltarusijos bei Rusijos. Kartu diskutuos ir smagiai leis laiką.
* Stovykloje leisime laiką kartu, semdamiesi patirties iš mūsų vyresniųjų kolegų bei kitų mokslininkų, tokiu būdu keldami savo kvalifikaciją.

Tai tik lašas iš jau įgyvendinamų bei ruošiamų įgyvendinti darbų.  Jei tave visa tai sudomino ar bent smalsu, kuo galėtumei prisidėti, nesnausk ir junkis prie mūsų. Kiekvienas naujas narys mums yra be galo svarbus savo unikaliomis mintimis ir idėjomis! 
Pasidalinkite šia žinia ir su kitais savo tiek LBD kolegomis, tiek ir kitais, kurie galbūt dar nėra LBD nariai. Galbūt šis susibūręs jaunimas bus paskata tapti jų dalimi.
Registruotis į Lietuvos jaunųjų bibliotekininkų sekciją gali čia:

Kviečiame!
Lietuvos jaunųjų bibliotekininkų sekcijos atstovasIgnacas Kislauskas

Tel. (8-46) 39-87-90

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14-tąją nacionalinę bibliotekų savaitę pasitinkant


Skubame ruoštis 14-ai Nacionalinei bibliotekų savaitei.
Prašytume Jūsų iki vasario 14 d. (penktadienio) atsiųsti savo pasiūlymus el. p. 


Su pagarba
Raimonda Bartnikienė
LBD sekretorė
tel/faks. 8 319 65760
adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, 59212 Birštonas

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Informacija apie Vilniaus Knygų mugę 2014


Pirma Knygų mugės diena (vasario 20 d.) tradiciškai bibliotekininkams su darbuotojo pažymėjimu bus nemokama.
Bibliotekų erdvė išliko, tik  pakito jos koncepcija. Erdvėje nebebus renginių, tai bus poilsio, komforto ir knygų zona. Taip pat vyks „Gyvosios bibliotekos“ projektas.
Kaip ir praeitais metais visoms 4 mugės dienoms reikės savanorių bibliotekininkų, kurie dirbtų bibliotekų erdvėje.
Jei norite ir galite savanoriauti - susisiekite su

 https://www.vubnet.mb.vu.lt/parasas/logo.gif
Indre Zalieskiene,
Komunikacijos ir informacijos skyriaus vedėja 
Vilniaus universiteto biblioteka
Universiteto g. 3, LT-01122 Vilnius
Tel. (8 5) 268 7133 / Mob. 8 687 97868
Faks. (8 5) 268 7104 / www.mb.vu.lt
El. p. indre.zalieskiene@mb.vu.lt

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 vasario 4 d. Vilniuje (MKIC) vykusio IX- ojo LBD suvažiavimo atgarsiai

Jo metu  iš suvažiavimo svečių išgirdome daug sveikinimo žodžių Draugijai, gerų palinkėjimų sėkmingai veiklai. Išklausėme LBD pirmininkės ataskaitą už visą 2011-2013 laikotarpį. Pirmininkės ataskaitą galite peržiūrėti čia

 Buvo išrinkta nauja LBD Taryba iš 15 žmonių ir revizijos komisija iš 3 žmonių. LBD  pirmininke absoliučia balsų dauguma antrai kadencijai (iki 2016 m.) perrinkta Birštono viešosios bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė. Suvažiavimas priėmė rezoliuciją. Rezoliucijos tekstą rasite čia. LBD randa vis daugiau rėmėjų, partnerių ir įdomių veiklų. Suvažiavime pagerbti LBD senjorai ir garbės nariai, LBD veikloje pasižymėję bibliotekininkai, geriausi skyriai. Jų iš viso yra 177. LBD narių beveik 3000. VU direktorė I. Krivienė buvo pasveikinta su 1-uoju MKIC jubiliejumi. Džiugi žinia, kad po LBD "sparnu" kuriasi jaunųjų bibliotekininkų sekcija. Kaip sako gerb. Petras Zurlys "mūsų ateitis jūsų rankose". Malonu buvo susitikti ir pabendrauti su kolegomis. Pasidžiaugti nuveiktais darbais ir turėti vilties, kad kultūros darbuotojai pagaliau bus deramai įvertinti valstybės.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DĖL 9-tojo LBD suvažiavimo

LBD Taryboje aptartas pasiruošimas svarbiausiam šių metų įvykiui - LBD narių suvažiavimui. Jis vyks 2014 m. vasario 4d. Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre (MKIC), Saulėtekio al. 5, Vilnius. Skyriaia į suvažiavimą deleguoja po 1 atstovą nuo 10 narių. Jei skyriuje yra iki 15 narių - 1 atstovą, jei nuo 16 iki 25 - 2 atstvus, jei nuo 26 iki 35 - 3 atstovus ir t.t.

9-asis Lietuvos bibliotekininkų draugijos suvažiavimas įvyks š. m. vasario 4 d. Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre (MKIC), Saulėtekio al. 5, Vilnius.

Preliminari programa
10.00 – 11.00 Dalyvių registracija, kava.
11.00 – 11.15 Suvažiavimo atidarymas. Sveikinimo kalbos.
11.15 – 12.00
  • LBD veiklos ataskaita. Alina Jaskūnienė, LBD Pirmininkė;
  • Revizijos komisijos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.
  • Trumpi pasisakymai ir diskusijos dėl LBD pirmininko, tarybos, revizijos komisijos narių kandidatūrų.
12.00 – 12.30
  • LBD pirmininko, LBD tarybos, Revizijos komisijos rinkimai (slaptas balsavimas);
12.30 – 13.30 Pertrauka.
13.30 – 14.00 Balsų skaičiavimo rezultatų paskelbimas.
14.00 Suvažiavimo uždarymas.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DĖL NARIO MOKESČIO PERVEDIMO


1.       Prašome iki 2014 metų sausio 14 dienos pervesti nario mokestį už 2013 metus ir atsiųsti LBD narių įnašų žiniaraščius. Būtina patikslinti LBD narių skaičių.
2.       Kviečiame siūlyti kandidatus į LBD Tarybos Pirmininko ir LBD Tarybos rinkimams. Lauksime Jūsų laiškų el. paštu:lbd.sekretore@gmail.com  iki 2014 m. sausio 14 dienos.

Su pagarba Raimonda Bartnikienė  (LBD sekretorė)
tel/faks. 8 319 65760, el. paštas: lbd.sekretore@gmail.com
adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, 59212 Birštonas

Nario mokestį pervesti

Mokesčius galima pervesti į LBD sąskaitą:

Lietuvos bibliotekininkų draugijai
AB SEB bankas,
banko kodas 70440,
sąskaitos Nr. LT217044060001174002

Būtinai nurodykite pavedimo paskirtį:  LBD nario mokestis už 2013 m., mokėtojo vardas ir pavardė.


Prašome paskubėti visus poskyrius (išskyrus Jonavos ir Radviliškio) atsiųsti surinktų nario mokesčių žiniaraščius (kopijas) ir pinigų pervedimo kvitus (kopijas).
Galima siųsti skenuotus arba paprastu paštu man (Irenai Kryžanauskienei)


-------------------------------------------------------------------------

Palaikykime savo kolegas ir balsuokime už MKIC!


Mieli kolegos,  palaikykime savo kolegas ir balsuokime už MKIC!
Šiais metais naujasis VU bibliotekos pastatas, MKIC  pateko į geriausių ES finansuojamų projektų „Europos burės“ konkurso finalą nominacijoje už inovacijas.
  Tai pirmas kartas, kai į tokią nominaciją pretenduoja biblioteka.

Nugalėtojus renka visuomenė, todėl kiekvienas balsas svarbus.
Manau, kad tai reikšminga ne tik VU bibliotekai, juk ir visai bibliotekinei bendruomenei tai didelis įvertinimas.
Kad Biblioteka (ir jau ne tiek svarbu, kokia konkrečiai)  gali būti asocijuojama su Inovacijomis - juk tai puiku.
Balsuokite už naują biblioteką.
Kad tokių, kaip MKIC, būtų dar daugiau.
Visi mes verti pačių gražiausių ir patogiausių bibliotekų:)
Balsuoti galima ČIA: 
http://www.delfi.lt/media/europosbures-2013/ 
žr.  rubrikoje "Už inovacijas" 3 pav.
----------------------------------------------------------------------------------------

Dalinkimės informacija apie Knygų Kalėdų akcijos renginius


Kviečiame aktyviai dalintis informacija apie Jūsų organizuojamus „Knygų Kalėdų“ renginius.
Nuotraukas ir tekstus atsiųskite Raimondai Novikaitei lbd.sekretore@gmail.com .
Informaciją talpinsime „Knygų Kalėdų“ svetainėje www.knygukaledos.lt ir LBD svetainėje.

Gerbkime gimtąją kalbą. Tekstus atsiųskite suredaguotus, be klaidų.

----------------------------------------------------------------------------------

Atėjo laikas akcijai „NEUŽMIRŠTUOLĖS - 2“!
Sveiki mieli kolegos - muziejininkai, bibliotekininkai, kultūros centrų darbuotojai, visi einantys per kultūros lauką, sėdami ir augindami, duodami, bet ne imdami...
Vis dar įrodinėjame savo reikalingumą, vis dar turime priminti apie savo buvimą šioje žemėje ir pažadus duotus mums. Viešojoje erdvėje godžiai sekame pasirodančius negausius pranešimus (dažnai apsiribojančius tik ,,bėgančios eilutės“ principu), kad kultūros darbuotojams „ieškoma“, „planuojama surasti“ 25 milijonus darbo užmokesčiui padidinti.
Laikėmės, laikomės ir toliau kartu laikykimės nuostatos, kad turi būti skirti 49 milijonai ir pradėta įgyvendinti kultūros darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programa.
Tęskime Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešosios bibliotekos darbuotojų gražų sumanymą - akciją „NEUŽMIRŠTUOLĖS“, kuri sukėlė platų atgarsį visuomenėje, valstybės valdymo institucijose ir įstaigose.
Atėjo laikas akcijai „NEUŽMIRŠTUOLĖS - 2“!
Šiuo metu parengtas atviruko „NEUŽMIRŠTUOLĖS 2“ elektroninis variantas (Prisegtuke, atvirukas Nr. 1) ir atviruko spausdinimo versija (Atvirukas Nr.2).
Kviečiame Jus atsispausdinti atviruką ir siųsti Prezidentūrai, Seimo nariams, Vyriausybei, visiems ministrams ir viceministrams.
Finansų ministerijai skirkime ypatingą dėmesį. Siųskime laiškus ne tik ministrui, finansų viceministrams, bet ir departamentų, skyrių vadovams.
Pageidautina daugiau naudotis pašto paslaugomis. Žinoma, galima ir elektroninė versija. Elektroninių laiškų dažnai neskaito patys politikai, o tik jų padėjėjai. Taigi el. laiškas gali nepasiekti adresato. Labai svarbu, kad laiškai ,,plauktų“ iš visos Lietuvos, įstaigų, institucijų, taip pat ir iš asmeninių paštų.
Siųsdami laiškus praneškite svarbią žinią, kad šiuo metu tariamasi su profsąjungų teisininkais. Planuojama rimta teisinė akcija - teisminiais ieškiniais užversti apylinkių teismus dėl kultūros ir meno darbuotojų sumažintų ir negautų atlyginimų išieškojimo.
Būkime kartu, būkime susitelkę iki pergalės!

Petras Zurlys, Lietuvos Trišalės Tarybos Kultūros komiteto pirmininkas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KVIEČIAME DALYVAUTI
KONSULTANTŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS KLAUSIMAIS ATRANKOJE


Lietuvos bibliotekininkų draugija, kartu su Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija įsipareigoja teikti naują paslaugą visuomenei – klientų konsultavimas teikiant pirminę konsultaciją asmens duomenų apsaugos klausimais. Dėl to projekto metu iš viso 205 LBD nariai ir bibliotekų darbuotojai bus metodiškai parengti vykdyti konsultavimo paslaugas, juos apmokant bei suteikiant teisę dirbti su projekto metu sukurta informacine duomenų baze. Projekto mokymuose dalyvavę bibliotekų darbuotojai įgis teisę konsultuoti ir kitus bibliotekų darbuotojus asmens duomenų apsaugos klausimais, organizuoti švietėjišką veiklą asmens duomenų apsaugos klausimais.
Kiekviename iš didžiųjų Lietuvos miestų (Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Tauragė, Marijampolė, Alytus, Telšiai, Utena) bus atrinkta ir apmokyta po 20, o Vilniaus mieste 45 bibliotekininkai iš viešųjų, žinybinių, specializuotų, mokyklų, universitetų ir kitų bibliotekų.
Mokymų trukmė – 40 ak. val. Mokymų metu bus padengtos visos su atvykimu ir dalyvavimu mokymuose susijusios išlaidos. Mokymams bus sudaromos 10 grupių po 20 asmenų. Mokymai bus organizuojami nuo š.m. gruodžio mėnesio iki 2014 m. balandžio mėnesio pagal parengtą grafiką.
Konsultantai bus atrenkami įvertinant pateiktas užpildytas anketas bei taikant šiuos prioritetus:
1. Ne mažiau kaip 3 metai dirbant klientų aptarnavimo srityje;
2. Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
3. Motyvacija tapti konsultantu asmens duomenų apsaugos klausimais.
Visi norintys tapti konsultantais asmens duomenų apsaugos klausimais, prašome užpildyti pateiktą anketą ir atsiųsti ją elektroniniu paštu Monika.Stonkuviene@amb.lt  iki š.m. lapkričio 20 dienos. Apie atrankos rezultatus būsite informuoti asmeniškai nurodytu elektroninio pašto adresu.
Informacija apie projekto įgyvendinimą ir planuojamus renginius nuolatos bus atnaujinama LBD svetainėje www.lbd.lt. Dėl papildomos informacijos maloniai prašome kreiptis elektroniniu paštu Monika.Stonkuviene@amb.lt arba tiesiog į LBD administraciją.
Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Alina Jaskūnienė
Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkės pavaduotojas Petras Zurlys

P.S. LBD MS nariams anketas išsiųsime el. paštu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą