Meniu

2015 m. sausio 29 d., ketvirtadienis

Dėl knygų mugės

Gerbiamieji kolegos,
kviečiam visus prisidėti prie Vilniaus knygų mugėje organizuojamos Bibliotekų erdvės, žr., pridedamą dok.
Jei turite pasiūlymų programai, idėjų tinkančių įgyvendinti Bibliotekų erdvėje - siųskite jas iki vasario 3 d. 12 val. Indrei Zalieskienei (indre.zalieskiene@mb.vu.lt; Tel. (8 5) 268 7133 / Mob. 8 687 97868). Laukiam ir visų norinčių prisidėti prie programoje įvardintų užsiėmimų įgyvendinimo. 
Tradiciškai, norint įgyvendinti visas numatytas veiklas, bus reikalingi savanoriai. Labai kviečiam dalyvauti ir sukurti šventę ne tik lankytojams, bet ir patiems sau.
Savanoriai, norintys dirbti Bibliotekų erdvėje, kviečiami registruotis iki vasario 6 d. Rašykite ar skambinkite Indrei(indre.zalieskiene@mb.vu.lt; Tel. (8 5) 268 7133 / Mob. 8 687 97868).
Bičiulių dieną, vasario 19 d., ketvirtadienį, bibliotekininkams įėjimas nemokamas (turėti darbo pažymėjimą). Daugiau informacijos ir renginių programa - www.vilniausknygumuge.lt  ir   www.litexpo.lt

2015 m. sausio 27 d., antradienis

DĖL MOKYKLŲ BIBLIOTEKININKŲ ATLYGINIMŲ PADIDINIMO (1)

Praėjusią savaitę LBD Mokyklų bibliotekų skyrius parengė raštą Švietimo ir mokslo ministrui "Dėl padidinto mokinio krepšelio (MK) lėšų, skirtų bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekininkų darbo užmokesčiui didinti reglamentavimo tobulinimo" ir kreipėsi Į LBD. Raštas jau pasiekė ŠMM. Laukiame atsakymo.
LBD pirmininkė Alina Jaskūnienė, gavusi mūsų nusiskundimus dėl nemokamų padidintų atlyginimų mokyklose, apie susidariusią padėtį informavo Lietuvos respublikos prezidentūrą.
Praėjusią savaitę taip pat kreipėmės į LŠPS dėl iškilusių problemų, supažindinome su nepatenkinama padėtimi Respublikoje, paprašėme šiuo klausimu profesinių organizacijų pagalbos. Švietimo profsąjungos taip pat išsiuntė raštą "Dėl mokinio krepšelio lėšų, skirtų bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekininkų darbo užmokesčiui didinti, reglamentavimo" į ŠMM ir apie tai informavo internetiniame puslapyje. Žr straipsnį "Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekininkai negali būti diskriminuojami". Ačiū LŠPS ir LŠĮPS pirmininkams Audriui Jurgelevičiui ir Eugenijui Jasinui. Plačiau

2015 m. sausio 21 d., trečiadienis

Dėl TAMO bibliotekos išbandymo

Laiškas mokyklų bibliotekininkams nepasiryžtantiems išbandyti TAMO bibliotekos. Jei dar bus norinčiųjų - prašome rašyti tiesiog poniai Malvinai Č.

Noriu paraginti, jog Jūsų kolegos nebijotų išbandyti. Jei daug bibliotekų po bandomojo laikotarpio nuspręs naudoti TAMO bibliotekos valdymo sistemą, mes galime išskirtinai su Jomis sutarti 35 Lt mokestį per mėnesį.
Taip, kad, jei dar atsirastų norinčių, mielai kviečiu. 

Malvina Čiapė
Pardavimų direktorė
UAB "Tavo mokykla"
Mob. Tel +370 620 93 441

2015 m. sausio 16 d., penktadienis

DĖL MOKYKLŲ BIBLIOTEKININKŲ ATLYGINIMŲ PADIDINIMO

LBD Mokyklų skyrius, gavęs skundų iš miestų ir rajonų bibliotekininkų, kreipėsi į LBD, kad nevisiems mokyklų bibliotekininkams nuo liepos 1d (ir atitinkamai pratęsiant) nuo sausio 1 d. nebuvo pakelti atlyginimai 2BMA 1 etatui. LBD pirmininkės dėka informuota ŠMM ir prezidentūra ir  pažadėta padėti problemą išspręsti. Reikia tikslių duomenų skubiai kuriose savivaldybėse ar konkrečiose mokyklose atlyginimai nepadidinti nurodytu dydžiu. Prašome informaciją siųsti el. p. lbdmokykluskyrius@gmail.com

2015 m. sausio 13 d., antradienis

ASSECO LIETUVA informacija MOBIS naudotojams

Kaip informuoja ASSECO Lietuva atstovė Danutė Kazakevičiūtė, darbai, diegiant MOBIS 3 versiją, mokyklų bibliotekose atliekami eilės tvarka, pagal su mokyklomis pasirašytas  sutartis ir jose numatytas datas. Konkreti data bus patikslinta po savaitės-kitos.
Rekomendacijos dėl naujų knygų tvarkymo:
"MOBIS yra viena valiuta: versijoje 2 - tik litai, versijoje 3 - tik eurai.
Todėl iki tol, kol dar nėra atnaujinta jūsų bibliotekoje darbui su  euru pritaikyta versija 3, visos kainos į MOBIS turi būti įrašomos tik  litais.
Taigi, kad darbai ir knygos nesikauptų, geriausia būtų įrašant kainas,  rašyti jas litais.
Atnaujinant į  versiją 3 - visos kainos automatiškai bus konvertuotos  į eurus ir galėsite formuoti reikalingas ataskaitas jau eurais."

2015 m. sausio 7 d., trečiadienis

LBD MBS Ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas

2014 m. gruodžio 30 d. 60 aktyviausių LBD Mokyklų bibliotekų skyriaus narių susirinko Vilniuje, Mykolo Romerio universitete (MRU), apžvelgti praėjusius metus, nuveiktus darbus, pasiekimus ir praradimus. Skyriaus pirmininkė Irena Kryžanauskienė atsiskaitė už paskutinę trijų metų "kadenciją" ir pasiprašė būti pakeičiama 12 metų užimtose pareigose. Vilniaus poskyrio finansininkė Solveiga pristatė metų ataskaitą už gautas ir panaudotas lėšas. Vilniaus poskyris sudaro pusę LBD MBS narių). Per 2014 metus įstojo 19 naujų narių, 7 išstojo. Šiai dienai esame gražus 140 bendraminčių būrys. Palinkėkime sau sėkmės. Susirinkime priimti LBD Mokyklų skyriaus nuostatai, išsirinkome 11 žmonių Tarybą, veikiančią tarp susirinkimų iškilusioms problemoms spręsti, išsirinkome naują Skyriaus pirmininkę Leoniją Kėvalienę. Ji yra patyrusi bibliotekininkė, ilgametė LBD MBS narė, 2013 m. apdovanota LBD pirmininkės už aktyvią veiklą Draugijoje. 
  Susirinkime pranešimą skaitė

E mokykla - mokyklai

Į mus kreipiasi Tamo e-dienyno kūrybinė grupė. Bendradarbiaukime. Žemiau Jų laiškas mums ir nuoroda į anketą. Nepagailėkime kelių minučių - atsakykime :)

Gerb. bibliotekininke, 
„E. mokykla“ kuria skaitmenines papildomas mokymo priemones (tarp jų ir internetinę mokymo sistemą „Egzaminatorius.lt“, skirtą 11-12 klasių mokiniams ir mokytojams).
Šiuo metu kuriamos papildomos skaitmeninės priemonės 5-8 klasėms. Šia apklausa siekiame išsiaiškinti, kokie vadovėliai yra dažniausiai naudojami 5-6 ir 7-8 klasėse jūsų mokykloje.
Dėkojame už atsakymus.
Nuoroda į apklausos anketą http://goo.gl/forms/Ju946dPw0g