Meniu

2015 m. sausio 7 d., trečiadienis

LBD MBS Ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas

2014 m. gruodžio 30 d. 60 aktyviausių LBD Mokyklų bibliotekų skyriaus narių susirinko Vilniuje, Mykolo Romerio universitete (MRU), apžvelgti praėjusius metus, nuveiktus darbus, pasiekimus ir praradimus. Skyriaus pirmininkė Irena Kryžanauskienė atsiskaitė už paskutinę trijų metų "kadenciją" ir pasiprašė būti pakeičiama 12 metų užimtose pareigose. Vilniaus poskyrio finansininkė Solveiga pristatė metų ataskaitą už gautas ir panaudotas lėšas. Vilniaus poskyris sudaro pusę LBD MBS narių). Per 2014 metus įstojo 19 naujų narių, 7 išstojo. Šiai dienai esame gražus 140 bendraminčių būrys. Palinkėkime sau sėkmės. Susirinkime priimti LBD Mokyklų skyriaus nuostatai, išsirinkome 11 žmonių Tarybą, veikiančią tarp susirinkimų iškilusioms problemoms spręsti, išsirinkome naują Skyriaus pirmininkę Leoniją Kėvalienę. Ji yra patyrusi bibliotekininkė, ilgametė LBD MBS narė, 2013 m. apdovanota LBD pirmininkės už aktyvią veiklą Draugijoje. 
  Susirinkime pranešimą skaitė
Kultūros ministerijos vyr. specialistė Julija Mažuolienė. Ji pristatė naujo strateginio bibliotekų dokumento "BIBLIOTEKŲ STRATEGINĖS PLĖTROS KRYPTYS 2015–2020 METAIS" projektą. Jį gavo visos Skyriaus narės. Dokumentą reikia panagrinėti, ir reikalui iškilus - rašyti p. Julijai pasiūlymus projektui papildyti, tobulinti arba keisti iki sausio 20 d.
  Su IS TAMO biblioteka dalyves supažindino ir į klausimus atsakė  UAB  "Tavo mokykla" pardavimų direktorė Malvina Čiapė. Nutarta, kad mokyklų bibliotekos, norinčios nemokamai išbandyti Tamo biblioteką, turi registruotis el. paštu iki sausio 15 d. lbdmokykluskyrius@gmail.com arba avmirena@gmail.com. 
    Apie mūsų - mokyklų bibliotekininkų- teisinę padėtį ir optimaliausią "laikyseną" šių dienų situacijoje kalbėjo naujoji LBD MBS pirmininkė Leonija Kėvalienė ir argumentuotai pasiūlė nesiblaškyti "tarp dviejų pušų", o nuosekliai laikytis įstatymu pagrįsto kultūros darbuotojo statuso,  gerbti savo darbą ir neieškoti problemų ten, kur nereikia. Apmokėjimas švietimo sistemoje dirbančio kultūros darbuotojo iš švietimo ministerijos lėšų yra logiškas ir pagrįstas: kam tarnauji tas ir moka, o teisinis, profesinis reglamentavimas bibliotekininkui, kaip kultūros darbuotojui, ir tegali būti gaunamas iš kultūros ministerijos. Visus kitus su darbu susijusius sprendimus, kurių nereglamentuoja ministerijos ar savivaldybės, sprendžia steigėjas, t.y. mokykla (jai atstovauja mokyklos direktorius). Yra klausimų ir visada bus, kurie sprendžiami abipusių derybų keliu tarp darbdavio ir darbuotojo. Tokio pobūdžio sutarimai patvirtinami įstaigos vadovo įsakymu, jei tai neprieštarauja Darbo kodeksui ir kt. aukštesnės galios teisė aktams.
   Apie ateities bendradarbiavimą ir perspektyvas kalbėjo MRU bibliotekos direktorės pavaduotoja Nijolė Liatukienė. Jai įteikėme LBD pirmininkės padėką už partnerystę su LBD Mokyklų skyriumi ir pagalbą ugdant mokyklų bibliotekininkų profesionalumą. Susirinkimo dalyvės užpildė anketas dėl pageidaujamų temų ateities mokymams, kuriuos jau 2 metus organizuoja MRU bibliotekos specialistai. Ačiū jiems.
    Susirinkimo pertraukos metu vaišinomės kava, užkandžiais ir saldumynais. Įsigijome  naujausių profesinių leidinių, kuriuos mums atvežė ir platino mūsų partnerės - Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Leidybos skyriaus darbuotojos. Po susirinkimo naujoji Taryba susirinko pirmojo psėdžio.
   Dėkojame dar kartą visiems susirinkimo dalyviams ir svečiams ir linkime darbingų ir laimingų 2015 metų. Žemiau susirinkimo akimirkos (ačiū už nuotraukas Solveigai Radzevičienei ir Albertui Olechnovičiui  )
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą