Meniu

Renginiai - LBD MS

LBD Mokyklų skyriaus ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas 

2014 m. gruodžio 30 d. 60 aktyviausių LBD Mokyklų bibliotekų skyriaus narių susirinko Vilniuje, Mykolo Romerio universitete (MRU), apžvelgti praėjusius metus, nuveiktus darbus, pasiekimus ir praradimus. Skyriaus pirmininkė Irena Kryžanauskienė atsiskaitė už paskutinę trijų metų "kadenciją" ir pasiprašė būti pakeičiama 12 metų užimtose pareigose. Vilniaus poskyrio finansininkė Solveiga pristatė metų ataskaitą už gautas ir panaudotas lėšas. Vilniaus poskyris sudaro pusę LBD MBS narių). Per 2014 metus įstojo 19 naujų narių, 7 išstojo. Šiai dienai esame gražus 140 bendraminčių būrys. Palinkėkime sau sėkmės. Susirinkime priimti LBD Mokyklų skyriaus nuostatai, išsirinkome 11 žmonių Tarybą, veikiančią tarp susirinkimų iškilusioms problemoms spręsti, išsirinkome naują Skyriaus pirmininkę Leoniją Kėvalienę. Ji yra patyrusi bibliotekininkė, ilgametė LBD MBS narė, 2013 m. apdovanota LBD pirmininkės už aktyvią veiklą Draugijoje. 
  Susirinkime pranešimą skaitė Kultūros ministerijos vyr. specialistė Julija Mažuolienė. Ji pristatė naujo strateginio bibliotekų dokumento "BIBLIOTEKŲ STRATEGINĖS PLĖTROS KRYPTYS 2015–2020 METAIS" projektą. Jį gavo visos Skyriaus narės. Dokumentą reikia panagrinėti, ir reikalui iškilus - rašyti p. Julijai pasiūlymus projektui papildyti, tobulinti arba keisti iki sausio 16 d.
  Su IS TAMO biblioteka dalyves supažindino ir į klausimus atsakė  UAB  "Tavo mokykla" pardavimų direktorė Malvina Čiapė. Nutarta, kad mokyklų bibliotekos, norinčios nemokamai išbandyti Tamo biblioteką, turi registruotis el. paštu iki sausio 15 d. lbdmokykluskyrius@gmail.com arba avmirena@gmail.com. 
    Apie mūsų - mokyklų bibliotekininkų- teisinę padėtį ir optimaliausią "laikyseną" šių dienų situacijoje kalbėjo naujoji LBD MBS pirmininkė Leonija Kėvalienė ir argumentuotai pasiūlė nesiblaškyti "tarp dviejų pušų", o nuosekliai laikytis įstatymu pagrįsto kultūros darbuotojo statuso,  gerbti savo darbą ir neieškoti problemų ten, kur nereikia. Apmokėjimas švietimo sistemoje dirbančio kultūros darbuotojo iš švietimo ministerijos lėšų yra logiškas ir pagrįstas: kam tarnauji tas ir moka, o teisinis, profesinis reglamentavimas bibliotekininkui, kaip kultūros darbuotojui, ir tegali būti gaunamas iš kultūros ministerijos. Visus kitus su darbu susijusius sprendimus, kurių nereglamentuoja ministerijos ar savivaldybės, sprendžia steigėjas, t.y. mokykla (jai atstovauja mokyklos direktorius). Yra klausimų ir visada bus, kurie sprendžiami abipusių derybų keliu tarp darbdavio ir darbuotojo. Tokio pobūdžio sutarimai patvirtinami įstaigos vadovo įsakymu, jei tai neprieštarauja Darbo kodeksui ir kt. aukštesnės galios teisė aktams.
   Apie ateities bendradarbiavimą ir perspektyvas kalbėjo MRU bibliotekos direktorės pavaduotoja Nijolė Liatukienė. Jai įteikėme LBD pirmininkės padėką už partnerystę su LBD Mokyklų skyriumi ir pagalbą ugdant mokyklų bibliotekininkų profesionalumą. Susirinkimo dalyvės užpildė anketas dėl pageidaujamų temų ateities mokymams, kuriuos jau 2 metus organizuoja MRU bibliotekos specialistai. Ačiū jiems.
    Susirinkimo pertraukos metu vaišinomės kava, užkandžiais ir saldumynais. Įsigijome  naujausių profesinių leidinių, kuriuos mums atvežė ir platino mūsų partnerės - Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Leidybos skyriaus darbuotojos. Po susirinkimo naujoji Taryba susirinko pirmojo psėdžio.

   Dėkojame dar kartą visiems susirinkimo dalyviams ir svečiams ir linkime darbingų ir laimingų 2015 metų. Žemiau susirinkimo akimirkos (ačiū Solveigai Radzevičienei ir Albertui O. už jas)


------------------------------------------------------------------------------------------------

SEMINARAS KLAIPĖDOJE "MOKYKLŲ BIBLIOTEKININKŲ VEIKLOS SPECIFIKA

2014 spalio 27 d., prasidėjus moksleivių atostogoms 26 Klaipėdos miesto mokyklų bibliotekininkės susirinko į  miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre organizuotą seminarą apie mokyklų bibliotekų veiklą, jos ypatybes, teisinį reglamentavimą, sėkmingo darbo gaires. Lektorė Irena Kryžanauskienė atsakė dalyvėms į visus klausimus, paragino stoti į  LBD Mokyklų skyrių ir sukurti tvirtą Klaipėdos poskyrį. Seminaro dalyvės vaišinosi kava, vaisiais ir saldumynais, galėjo pasisemti sėkmingų darbo patirčių iš kitų kolegių. Vestibiulyje veikė gerosios patirties (darbų) aprašymų parodėlė. Prie jos prisidėjo ir lektorė atvežusi iš Vilniaus 30 sukauptos patirties pavyzdžių. Šešios turiningo bendravimo valandos prabėgo nepastebimai. Seminaro programą galite pažiūrėti žemiau.
Profesinių žinių diena. Seminaras  "Mokyklų bibliotekininkų veiklos specifika" 
 Data: 2014 m. spalio 27 d.
Vieta:  H. Manto g. 77, Klaipėda
Organizatorius: Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras.
Dėstytoja: Irena Kryžanauskienė, Lietuvos bibliotekininkų draugijos Mokyklų skyriaus pirmininkė
Dalyviai: Mokyklų bibliotekininkai
DIENOTVARKĖ

09:00 – 09:30 Dalyvių registracija.

09:30 – 10:00 Bibliotekų informaciniai ištekliai. Fondų analizė. Fondo kokybės kriterijai jų taikymas bibliotekoje. Praktinė užduotis1.

10.00 – 10.30 Fondų apskaitos nuostatų taikymas.

10:30 – 11:00 Bibliotekų veiklos teisinis reglamentavimas. Mokyklų bibliotekų specifika.

(LR Bibliotekų įstatymas, Lietuvos bibliotekų: fondų nuostatai, fondų apsaugos nuostatai, PNBT, pareigybės aprašas, standartai, vidaus tvarkos dokumentai).

11.00 – 11.30 Praktinė užduotis2.

11:30 – 11:45 Kavos pertraukėlė*

11:45 – 12:15 Kaip pasirengti mokyklos bibliotekos darbo taisykles. Jų priedus.

12:30 – 13:30 Pietų pertrauka

13:30 –15.00 Mokyklos bibliotekininko sėkmingo darbo gairės ir patirtys. (bendravimo ir bendradarbiavimo svarba, veiklos formos, skaitymo skatinimas)

15:00 – 15:30 Mano sėkmės istorija. Praktinė užduotis3

15:30 – 15:45 Kavos pertraukėlė

15:45 – 16:30 Mokyklų bibliotekininkų organizacijos, jų vaidmuo ir galimybės. , apsikeitimas metodinėmis priemonėmis.

*Pertraukų metu dalyviai galės susipažinti su LNB Leidybos skyriaus naujausiais leidiniais bei parodos ekspozicine medžiaga. Paroda „Mokyklų bibliotekų veiklos patirtys“

---------------------------------------------------------------------------------

"Skaitymo skatinimas mokyklose. Bibliotekininko vaidmuo". 

2014 m. gegužės 30 d. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekoje (Trakų g. 10, Vilnius) organizuojami mokymai tema "Skaitymo skatinimas mokyklose. Bibliotekininko vaidmuo". Mokymų programos tikslasŠių mokymų metu bus aptartos vaikų skaitymo ypatybės ir motyvacija,  sėkmingi skaitymo skatinimo pavyzdžiai ir būdai. Mokysimės knygų reklamos, literatūrinių būrelių organizavimo ir rekomendacinių sąrašų rengimo. Seminaro pabaigoje įvyks susitikimas su rašytoja Kristina Gudonyte. Mokymais siekiama pasidalinti skaitymo skatinimo idėjomis ir praktiškai išbandyti kai kuriuos skaitymo skatinimo būdus, kuriuos galima būtų kūrybiškai pritaikyti darbui su vaikais siekiant juos motyvuoti skaityti.Mokymų programos tikslinė grupė - Lietuvos bibliotekininkų draugijos Mokyklų skyriaus nariai.Pageidautina iš progimnazijų, vidurinių ir pagrindinių mokyklų. 

Mokymų trukmė - 8 akad. val. Maksimalus mokymų dalyvių skaičius - 25. Mokymų lektorės - Gerda Putnaitė, VAVB Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos centro vyriausioji metodininkė, Marta Rudytė, SAC vyriausioji bibliotekininkė, Milda Markovskytė-Šapurova, SAC bibliotekininkė.

Mokymų vieta - bibliotekos Konferencijų salė (Administracijos korpusas, III aukštas, įėjimas iš kiemo).

Iki mokymų pradžios prašytume atlikti užduotį "Knygų reklama - BOOK TALK" .Pažymėjimai įteikiami išklausius viso seminaro medžiagą ir atlikus praktines užduotis.

Papildoma informacija:
·  Jeigu bus norinčių pietauti, tai galėtume rezervuoti staliukus kavinėje "Keisti ženklai". Dienos pietų kaina 9-11 Lt. Norintys pietauti, parašykite registracijoje.
Dalyvių registracijos duomenų (Vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, tel. nr., el. paštas) lauksime iki š.m. gegužės  27 d. el. paštu avmirena@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------Edukacinė  - mokomoji ekskursija į Vilnių

                      Lietuvos bibliotekininkų draugija balandžio 23 – 29 dienomis skelbė 14 – ąją Nacionalinę bibliotekų savaitę „Biblioteka – vienas pasaulis, daug istorijų“. Nacionalinės bibliotekų savaitės metu  Lazdijų rajono mokyklų bibliotekininkai išvyko į ekskursiją po inovatyvias Vilniaus bibliotekas. Tos dienos ekskursijas organizavo Vilniaus Antakalnio gimnazijos bibliotekos vedėja Irena Kryžanauskienė kartu su Ugdymo plėtotės centro projektų vadove Daina Karlonaite, kuri vykdė projektą „Mokyklų bibliotekininkų kompetencijų tobulinimas taikant šiuolaikines priemones“. Pirmoji ekskursijos stotelė –Antakalnio gimnazijos biblioteka. Čia mus pasitiko jauna, energinga gimnazijos bibliotekos vedėja Irena Kryžanauskienė, kuri išsamiai  pristatė  Lietuvos Bibliotekininkų Draugijos (LBD) veiklą, parodė knygų fondus bei supažindino su savo darbo metodika. Į LBD Mokyklų skyrių buvo priimtos 8 naujos narės,  5 iš jų - Lazdijų rajono mokyklų bibliotekininkės,  ir joms įteikti LBD ženkleliai. Pagrindinis suplanuotos ekskursijos tikslas buvo aplankyti Vilniaus universiteto naująjį Mokslinės Informacijos ir Komunikacijos centrą (MKIC).  VU bibliotekos  informacijos vadybininkė Ramunė Gedvilaitė  supažindino mus su pačia moderniausia XXI amžiaus biblioteka, kurią sudaro trys skirtingo dydžio piramidės, sujungtos stiklo lakštais. Pastato architektas Rolandas Palekas. Tai šviesi biblioteka gamtos prieglobstyje su atviromis, lanksčiomis  bei universaliomis  erdvėmis, išskirtine architektūra,  individualiais kabinetais, konferencijų bei poilsio  sale, unikalia erdvių transformavimo sistema bei naujoviška kompiuterizuota knygų pristatymo sistema. Buvo įdomu stebėti modernią „bėginę“ knygų transportavimo sistemą, lubomis važinėjančius knygų gabenimo konteinerius. Čia nutiestos trasos, kuriomis važinėjasi dėžės, jomis galima atsiųsti reikiamas knygas.  Užsakytos knygos keliauja į esančią stotelę, o po to sukrenta į vežimėlį. Ekskursijos dalyviams buvo pristatytas dar retenybe laikomas 3D spausdintuvas, apsilankėme skaityklos „vienutėse“, skirtose studentams bei  mokslo darbuotojams, apžiūrėjome erdvę, skirtą tėvams – studentams, mokslininkams. Įdomūs ir lankytojų akiai mieli tylieji  darbo kambariai, kuriuos nuo bendros skaityklos skiria vaikų žaidimams skirtas kambarėlis, pridėliotas sėdmaišių bei vaikiškų knygelių.

                      MKIC IT laboratorijoje kompiuteriai parengti darbui su vaizdo, garso, inžinerinių ir matematinių skaičiavimų duomenimis. Čia galima pasiskolinti nešiojamus ir planšetinius kompiuterius, fotoaparatus, vaizdo kameras. 
Svarbu tai, kad naujoji Vilniaus universiteto biblioteka (MKIC) atviras visoms vartotojų grupėms  24 val. per parą, 7 dienas per savaitę, išskyrus Valstybinių švenčių dienas.Galime tik pasidžiaugti, kad apsilankėme moderniausioje Lietuvos bibliotekoje – MKIC. Tai buvo tarsi išpildyta kiekvienos šiandieninės bibliotekos vizija – ateityje taip bus visur. Vėliau  Irenos Kryžanauskienės dėka apsilankėme Lietuvos technikos bibliotekoje. Ekskursiją vedė garsus gidas, žinomas architektas Evaldas Purlys (restauravęs ir pritaikęs jėzuitų noviciato pastatus bibliotekai). Architektas išsamiai nušvietė bibliotekos istoriją bei architektūrą, aprodė gražiausias istorines vietas, atskleidė senojo arsenalo paslaptis, apžvelgė bibliotekos ansamblio atstatymo darbus. Po to su žinomu architektu restauratoriumi pasivaikščiojome po įspūdingus Lietuvos technikos bibliotekos rūmus. Ekskursija, kaip ir dera, baigėsi jaukioje kavinukėje, kurioje švenčiami susitikimai, parodų pristatymai bei įvairūs pobūviai. Pavasarinė kelionė praleista prasmingai ir įdomiai. Džiaugiamės sėkminga ekskursija, nauja patirtimi bei maloniais įspūdžiais. O už tai esame be galo dėkingos Lazdijų viešosios bibliotekos direktorei Renatai Rudienei ir rajono Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei Auksei Stirbienei už suteiktą transportą bei Irenai Kryžanauskienei ir Dainai Karlonaitei už skirtą laiką ir pastangas. 

    Daiva Mikalauskienė
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos bibliotekos vedėja       

----------------------------------------------------------------------------------

Edukacinės ekskursijos "Inovatyvių bibliotekų geroji patirtis"


Nacionalinės bibliotekų savaitės (NBS) metu – balandžio 25 d. suorganizavome respublikos mokyklų bibliotekininkams (LBD Mokyklų skyriaus nariams) dvi ekskursijas į Vilniaus universiteto naująjį Mokslinės Informacijos ir Komunikacijos Centrą (MKIC) (Saulėtekio g.5) ir į Vilniaus Senamiestyje, Jėzuitų noviciato architektūriniame komplekse įsikūrusią Lietuvos technikos biblioteką (Šv. Ignoto 6). Įsimintinos liko ne tik pačios ekskursijos, bet ir galimybė susitikti su kolegėmis prie kavos puodelio, kartu papietauti ir pabendrauti.  Prieš ekskursiją LBD MS būstinėje buvo priimti 7 nauji LBD Mokyklų skyriaus nariai: po vieną iš Šalčininkų ir Trakų rajonų bei 5 nauji nariai iš Lazdijų rajono. Sveikiname naujai įstojusiuosius ir linkime vaisingo bendradarbiavimo.

Pirmojoje ekskursijoje susipažinome su modernia XXI amžiaus reikalavimus atitinkančia biblioteka, atviromis jos erdvėmis, kuriose skaitytojas pats sau šeimininkas, su modernia “bėgine” knygų transportavimo po pastatą sistema, pamatėme net ir lubomis važinėjančius knygų gabenimo konteineriukus, 3D spausdintuvą, skaityklas be durų, mobilius baldus, “vienutes” mokslo darbuotojams, modernią knygų iš(si)davimo ir grąžinimo sistemą, kurioje nėra bibliotekininko kaip tarpininko. VU bibliotekos darbuotoja Ramunė išsamiai supažindino su šio pastato architektūriniais išorės ir vidaus sprendimais, unikalia erdvių transformavimo sistema ir galimybe joje dirbti 24 val. per parą 7 dienas per savaitę. Išimtis, kai kompleksas nedirba – šventinės dienos. 


                      Antroji ekskursija mus pasitiko senovinės dvasios kontrastu architektūroje ir koja kojon su laiku žengiančiomis moderniomis technologijomis, atsidavusiais darbui žmonėmis, kurie geranoriškai priima po savo skliautais pradedančiųjų (ir ne tik) dailininkų darbus, juos eksponuoja galerijose. Visos  NBS metu (balandžio 23-29 dienomis) čia vyko daug nemokamų renginių ir mokymų visiems pageidaujantiems. Be galo įdomiai ekskursiją vedė garsus architektas Evaldas Purlys, kurio iniciatyvos ir rūpesčio dėka šis architektūrinis ansamblis buvo prikeltas gyvenimui ir pritaikytas bibliotekos reikmėms.

                      Ekskursijos buvo organizuotos kartu su Ugdymo plėtotės centro (UPC) vykdomu projektu “Mokyklų bibliotekininkų kompetencijų tobulinimas taikant šiuolaikines priemones”. Per 30 dalyvių gavo kvalifikacinius pažymėjimus, kaip išklausiusios kursą “Inovatyvių bibliotekų geroji patirtis”. O ekskursijų sumanytoja ir vykdytoja Irena K. parsivežė dar ir UPC padėkas už pagalbą keliant mokyklų bibliotekininkų darbuotojų kvalifikaciją, o Mokyklų skyriui  už partnerystę organizuojant mokymus pagal projektą.  Mes taip pat esame dėkingos UPC projekto vadovei Dainai Karlonaitei už bendradarbiavimą ir paramą ir organizuotus mokymus.

----------------------------------------------------------------------------------------------

2014 m. balandžio 16, 17 d. organizuojami mokymai tema „Projektų valdymas mokyklų bibliotekininkams“

2014 m. balandžio 16, 17 d. (trečiadienį ir ketvirtadienį) Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje (Trakų g. 10, Vilnius) bus organizuojami mokymai tema „Projektų valdymas mokyklų bibliotekininkams“.
Papildoma informacija:
·  Jeigu bus norinčių pietauti, tai galėtume rezervuoti staliukus kavinėje "Keisti ženklai". Dienos pietų kaina 9-11 Lt. Norintys pietauti, parašykite registracijoje.
Dalyvių registracijos duomenų (Vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, tel. nr., el. paštas) lauksime iki š.m. balandžio 4 d. el. paštu avmirena@gmail.com
Organizatorius: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka (VAVB).Dėstytojai: Laura Juchnevič, VAVB Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos centro vadovė, ir Neringa Androšiūnaitė, VAVB Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos centro vyriausioji metodininkė.
Dalyviai: Lietuvos bibliotekininkų draugijos Mokyklų skyriaus nariai.
DIENOTVARKĖ
Balandžio 16 d.
LAIKAS
VEIKLA, TEMA
LEKTORIUS
08:45-09:00
Dalyvių registracija

09:00-10:30
Projektų valdymas kaip bendra kūrybinė veikla
Laura Juchnevič
10:30-10:45
Kavos pertraukėlė

10:45-12:15
Projektų valdymas kaip procesas
Laura Juchnevič
12:30-13:30
Pietūs

13:30-14:30
Projektų įgyvendintojai komandos formavimo aspektu
Laura Juchnevič
14:30-15:00
Fondoieška
Neringa Androšiūnaitė
15:00-16:30
Gerų projektų pavyzdžiai
Neringa Androšiūnaitė
DIENOTVARKĖ
Balandžio 17 d.
LAIKAS
VEIKLA, TEMA
LEKTORIUS
08:45-09:00
Dalyvių registracija

09:00-10:30
Projekto idėjos generavimas
Laura Juchnevič, Neringa Androšiūnaitė
10:30-10:45
Kavos pertraukėlė

10:45-12:15
Projekto rengimas
Laura Juchnevič, Neringa Androšiūnaitė
12:30-13:30
Pietūs

13:30-16:30
Projekto rengimas
Laura Juchnevič, Neringa Androšiūnaitė

----------------------------------------------------------------------------------------------


Bibliotekų savaitės metu kviečiame apsilankyti VU MKIC ir Lietuvos Technikos bibliotekoje

       2014 m. balandžio 25 d. (paskutinis mėnesio penktadienis) kviečiame LBD Mokyklų skyriaus narius į ekskursijas MKIC (Naująjį VU informacijos-komunikacijos  centrą). Iš ryto vyksime į Saulėtekyje esantį MKIC, o tenai pasižvalgę ir užvalgę :) keliausime į Vilniaus senamiestyje šv. Ignoto 6 esančią Lietuvos Technikos biblioteką. 
      Lietuvos technikos biblioteka yra įsikūrusi architektūriniame ansamblyje, kurį sudaro vėlyvojo renesanso ir baroko architektūros pastatų kompleksas. XVI a. pradžioje statytas jėzuitų noviciatas (dabar Lietuvos technikos biblioteka, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ir restoranas „Le Bohema“) įvardintas kaip architektūros paminklas. Lietuvos technikos bibliotekos pastatas – vienintelis statinys Vilniuje, išsaugojęs gynybos sieną. Abejingų nepalieka pastato rūsiai, įvairios kelionių-gidų organizacijos čia atveda turistus. Visa tai ir dar daugiau galės pamatyti kiekvienas, dalyvaujantis ekskursijoje. Norinčias, kviečiu registruotis el. paštu (žr. kontaktai. Rašykite arba skambinkite  LBD MS pirmininkei  Irenai K. )

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Mykolo Romerio universiteto bibliotekos organizuojami mokymai
Lietuvos bibliotekininkų draugijos Mokyklų skyriaus nariams


Iformacinių kompetencijų ugdymas“
III etapas
(Ateities g. 20, I korpusas, Vilnius)
2014 m. sausio 31 d.
Programa

9:30-10:00   Registracija (C-I-210 aud.).
10:00-10:20 LBD Mokyklų skyriaus organizaciniai klausimai (C-I-210 aud.).

10:20-10:30 Kaip išsaugoti darbo vietą? Pranešėja: MRU bibliotekos direktorė Nijolė Liatukienė (C-I-210 aud.).
10:30-11:30 Technobaimė: kaip ją įveikti? Pranešėjas: lekt. Antanas Mockus (C-I-210 aud.).
11:30-12:00 RSS technologija: kaip rasti, peržiūrėti ir prenumeruoti informacijos santraukas? Pranešėja: vyr. bibliotekininkė Loreta Šetbarė (C-I-210 aud.).
12:00-13:00 Pietūs.
13:00-14:30 Google paslaugos ir įrankiai. Pranešėja: vyr. bibliotekininkė Irena Lazdovskaja
(C-I-210 aud.).

14:30-14:50 Kavos pertraukėlė.

14:50-16:20 Praktiniai užsiėmimai (C-I-210 aud., C-I-016 aud.).

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Edukacinės programos ir jų organizavimas bibliotekose: žodiniai ir kompleksiniai renginiai


Data: 2013 m. spalio 28d.
Vieta: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
Organizatorius: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka (VAVB)
Dėstytojai:   Aldona Jeleniauskienė VAVB Skaitytojų aptarnavimo centro vadovė, Kristina Karvelytė VAVB dailininkė, Rūta Skorupskaitė, VAVB kultūrinių renginių organizatorė 
Dalyviai: Mokyklų bibliotekininkai

DIENOTVARKĖ
Spalio 28 d.
9:25 – 9:35 Dalyvių registracija
9:35 – 9:55 Einamieji klausimai
09:55– 10:00                      Įžangos žodis. Neringa Androšiūnaitė, VAVB Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos centro mokymų koordinatorė                                       
10:00 – 12:00                     Renginių organizavimo ABC. Aldona Jeleniauskienė VAVB Skaitytojų aptarnavimo centro vadovė
12:00 – 12:15 Kavos pertraukėlė           
12:15 – 13:00                     Diskusija „Paroda – populiariausia ir universaliausia renginių forma“. Rūta Skorupskaitė VAVB kultūrinių renginių organizatorė
13:00 – 14:00 Pietų pertrauka
14:00 – 14:45                     Diskusijos tęsinys „Ką rinktis: tradicinės ar netradicinės parodos“. Rūta Skorupskaitė VAVB kultūrinių renginių organizatorė
14:45 – 16:00                     Meninis parodų apipavidalinimas. Kristina Karvelytė VAVB dailininkė
16:00 – 16:15                     Klausimai ir atsakymai
                                                                           
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOKYMAI MOKYKLŲ BIBLIOTEKININKAMS


2013 m.Balandžio 26 d. MRU bibliotekoje vyko tęstiniai mokymai mokyklų bibliotekininkams „Informacinių kompetencijų ugdymas".
Į mokymus užsiregistravo 83 bibliotekininkai iš Vilniaus, Kauno, Trakų, Radviliškio ir Kaišiadorių mokyklų.

Mokyklų bibliotekininkams nedalyvavusiems 2012 m. lapkričio 30 d. mokymuose buvo pristatyta I etapo programa: svečiams pristatyta šiuolaikinė akademinė biblioteka, dalyviai supažindinti su informacijos paieškos ypatumais ir naujomis informacijos gavimo bei perdavimo technologijomis.

Dalyviai, pasirinkę II etapo programą, buvo supažindinti su profesinės informacijos šaltiniais ir interneto technologijomis, dalyviams pristatyta informacijos tvarkymo programa Zotero.

Išklausę teorines paskaitas mokyklų bibliotekininkai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose.


------------------------------------------------------------------------

Tęstiniai MRU mokymai mokyklų bibliotekininkams – LBD nariams

Bendradarbiavimo sutartis tarp MRU bibliotekos ir LBD mokyklų bibliotekų skyriaus pasirašyta š. m. spalio 29 d. Bendradarbiavimo projekte pristatyti tiek mokyklų bibliotekininkų tęstiniai mokymai, tiek mokyklų abiturientų supažindinimas su informacinio raštingumo pradmenimis ir viena moderniausių akademinių bibliotekų. Plačiau     

MRU biblioteka, bendradarbiaudama su LBD mokyklų bibliotekų skyriumi, 2012 m. lapkričio 30 d. pradėjo tęstinius mokymus, skirtus mokyklų, gimnazijų ir progimnazijų bibliotekininkams.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą