Meniu

Apie mus - Kaip įstoti

Kaip tapti LBD Mokyklų skyriaus nariu


Kur kreiptis?

Bibliotekininkas ar kitas bibliotekų veiklai prijaučiantis žmogus, pageidaujantis tapti Lietuvos bibliotekininkų draugijos (toliau LBD) nariu, turi raštu kreiptis į tą LBD skyrių, kurio veikloje jis norėtų dalyvauti. LBD skyrius, jų vadovus bei būstinių koordinates galima rasti LBD interneto svetainės skyrelyje Skyriai


Kaip kreiptis?

LBD pirmininko (šiuo metu Alina Jaskūnienė) vardu laisva forma rašomas prašymas, nurodant LBD skyriaus, kurio nariu norite tapti, pavadinimą, savo vardą, pavardę, pareigas, darbovietę, darbovietės adresą ir telefoną, el. pašto adresą. Būtina parašyti, kad esate susipažinęs (-usi) suLBD įstatais   ir pasižadate juos vykdyti. Prašymas įteikiamas skyriaus pirmininkui.

Jeigu būsimasis narys pageidauja tapti skyriaus, kurio būstinė yra kitame mieste, nariu [dažniausiai tai mokyklų bibliotekininkai], prašymą (originalą) galima siųsti paštu tam skyriui, kurio nariu pageidaujate tapti. Kartu su prašymu būtina pridėti kvito, kad sumokėjote stojamąjį ir nario mokestį, kopiją.

Kiek mokėti?

Nauji LBD nariai moka stojamąjį ir metinį mokestį – po 1 proc. vieno mėnesinio atlyginimo dydžio. Įstoję nariai kitais metais moka tik metinį mokestį – 1 proc. vieno mėnesinio atlyginimo.

Kur mokėti, jei mokama pavedimu?

Mokesčius galima pervesti į LBD sąskaitą:

Lietuvos bibliotekininkų draugijai
AB SEB bankas,
banko kodas 70440,
sąskaitos Nr. LT217044060001174002
Būtinai nurodykite pavedimo paskirtį: stojamasis ir nario mokestis; mokėtojo vardas ir pavardė.

Kaip išstoti iš LBD?

Kiekvienas LBD narys gali išstoti iš draugijos, apie savo sprendimą raštu pranešęs LBD skyriui, kurio nariu jis buvo.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą