Meniu

2014 m. gruodžio 9 d., antradienis

Susitiksime Vilniuje gruodžio 30 dieną

Visas Lietuvos bibliotekų draugijos Mokyklų skyriaus nares ir būsimas nares kviečiame gruodžio 30 dieną - mokinių atostogų metu atvykti į Visuotinį ataskaitinį rinkiminį Skyriaus susirinkimą. Susirinkimas vyks Mykolo Romerio universiteto 414 auditorijoje.
Ta proga išklausysime aktualių pranešimų, įsigysime naujausių profesinių leidinių, pabendrausime, kartu palydėsime senuosius,  nueinančius metus. Kviečiu registruotis iki gruodžio 20 d. el. paštu lbdmokykluskyrius@gmail.com arba telefonu 852346521 Preliminarią dienotvarkę galite rasti žemiau.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) Mokyklų bibliotekų skyriaus (MBS) ataskaitinis -                                      rinkiminis susirinkimas su pranešimais aktualiomis temomis

Vyks 2014-12-30
Vilniuje
Mykolo Romerio universitete, 414 aud.
Ateities 20, Vilnius

Preliminari dienotvarkė

09.20 – 10.00            Dalyvių registarcija (nario mokesčio rinkimas)
10.00 –             Visuotinis LBD MBS susirinkimas:
10.00 – 10.05            Darbotvarkės tvirtinimas
10.05 – 10.20            LBD MBS pirmininkės ataskaita
LBD MBS pirmininkė Irena Kryžanauskienė
10.20 – 10.25            Naujų narių priėmimas, išeinančių – išleidimas
10.25 – 10.30            Finansininkės (LBD MBS Vilniaus poskyrio) ataskaita
LBD MBS Vilniaus posk. Finansininkė Sietuvos mokyklos bibl. ved. Solveiga Radzevičienė
10.30 – 10.40            LBD MBS Nuostatų svarstymas (balsavimas)
10.40 – 10.50            LBD MBS Tarybos ir pirmininko rinkimas (balsavimas)
10.50 – 11.00            Tarybos ir  pirmininko pristatymas
11.00 – 11.30            Kavos pertrauka
11.30 – 12.10            Pranešimas  „TAMO biblioteka“ atsakymai į klausimus
Malvina Čiapė. Pardavimų direktorė, UAB "Tavo mokykla"

12.10 – 12.30            Pranešimas „Bibliotekos plėtros gairės“ – naujas strateginis                       bibliotekų veiklos dokumentas. Julija Mažuolienė ŠMM informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyr. specialistė
12.30 – 12.50            Pranešimas „kodėl pasiklystam tarp dviejų pušų...“
Vilniaus Biržiškosgimnazijos bibl. vedėja, LBD MBS pirm. pavaduotoja  Leonija Kėvalienė
12.50 – 12.55            Atsakymai į klausimus (MOBIS 3 reikalai ir kt.)
12.55 – 13.10            Svečių (šeimininkų) žodis (galima apklausa)
13.10 – 13.20            Pasisakymai. Nutarimo projekto teikimas, svarstymas (balsavimas) Linkėjimai, sveikinimai ir atsisveikinimai.
13.15 – 13.45            Pietų pertrauka
13.45 – 14.30            Naujai išrinktos LBD MBS Tarybos 1-asis posėdis
13.45 – 14.30            Ekskursija po MRU biblioteką
(ir po Vilnių savarankiškai nuo 14.30)

Dalyvavimas būtinas 

Ryte ir pertraukų metu bus prekiaujama LNB Leidybos skyriaus naujausiais leidiniais (išrašomos faktūros, jei reikia): nauja knygutė apie skaitymo skatinimą, nauja G. Ivašnkevičienės knygutė apie fondų organizavimą, „Šiandien aktualu“ ir kt. 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą